• Bên cạnh giàn giáo, chúng tôi còn cung cấp các vật liệu khác cho công trình xây dựng như tường rào tạm, lan can an toàn, lưới chắn vật rơi,…
  • Các vật liệu này hỗ trợ cho việc thi công giàn giáo được an toàn hơn, đảm bảo an toàn cho người thực hiện cũng như người hoạt động quanh công trường.

 

DMCA.com Protection Status