• Giàn giáo treo là giàn giáo phù hợp với các yêu cầu cần tiếp cận vị trí tầng cao hơn từ mặt đất.
  • Hệ thống gồm có các giàn, đường ống, các chi tiết kết nối đường ống, hệ thống neo đậu, cố định với các công trình.

 

 

DMCA.com Protection Status