• Giàn giáo System là vật liệu tạm thời hỗ trợ cho việc thi công được nhanh chóng và an toàn. Hệ thống được kết nối các cấu kiện đã tiêu chuẩn hóa theo phương pháp nêm chắc chắn nên không bị rung lắc hay tách rời, bệ công tác và lan can an toàn được lắp đặt đồng bộ.
  • Giàn giáo linh hoạt để khóa ở các góc khác nhau và có thể được căn chỉnh chính xác đến 45°-90° bằng búa, cho phép tối đa 8 kết nối trong các phân khúc khác nhau và tự khóa bằng nêm.

Wider working space

Internal height
Vertical single section 190cm – Plank 5cm = 185cm
Worker
Average height(167cm) + Safety shoes(3cm) + Safety helmet(5cm) = 175cm Marginal height
= 10cm

 

DMCA.com Protection Status