• Giàn giáo di động được lắp trên các bánh xe, có thể di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác một cách dễ dàng.
  • Giàn giáo di động có thể tháo rời, linh hoạt hơn trong quá trình vận chuyển nhờ sự hỗ trợ của các bánh xe đẩy.
  • Giàn giáo di động là giải pháp hiệu quả cho công việc bảo trì bên ngoài.

DMCA.com Protection Status