Dự án Toà nhà nghiên cứu Samsung R&D

Ngày 26/04/2023

 

Địa điểm: Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội