Dự án nhà máy BHFLex Vina

Ngày 28/04/2023

Địa điểm: Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc