Dự án cải tạo khách sạn tầng 62-72 tòa KeangNam Landmark 72

Ngày 28/04/2023

Địa điểm: Hà Nội