Dự án: Nhà máy CocaCola

Ngày 28/04/2023

 

Địa điểm: Thường Tín, Hà Nội