Dự án SEMV V

Ngày 12/05/2023

 

Địa điểm: Nhà máy Samsung Electro-Mechanics Thái Nguyên