Dự án Nhà máy may JNTC

Ngày 28/04/2023

 

Địa điểm: Khu Công nghiệp Thụy Vân,Việt Trì, Phú Thọ