Địa Điểm:

Đống Đa - Hà Nội

Chủ Đầu Tư:

Công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát

Tổng Vốn Đầu Tư:

$100,000

Thời Gian:

2017

Tiến Độ
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3